Reklamacje i zwroty

Produkty oferowane w sklepie są nowe, wykonane ręcznie w Polsce. Wszystkie fotografie przedstawiają realne przedmioty przeznaczone do sprzedaży. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową, reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad oraz paragonem, listem poleconym na adres: „Brzydkie Rzeczy zabart.com ul. Czarnieckiego 32, 14-100 Ostróda”, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.

Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności kuriera / listonosza.

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 365 dni od daty otrzymania towaru w formie pisemnej na adres mailowy [email protected] lub adres sklepu „Brzydkie Rzeczy zabart.com ul. Czarnieckiego 32, 14-100 Ostróda” i odesłać towar do sklepu na adres z dopiskiem: „Zwrot”. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym, wraz z dowodem zakupu (faktura VAT). Koszty odesłania towaru do sklepu nie podlegają zwrotowi. Zwrot pieniędzy za odesłany towar następuje na podany przez Klienta numer konta w ciągu od 3 do maksymalnie 14 dni od dostarczenia zwrotu towaru. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz koszty dostawy towarów do Klienta.  Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.